Auf Deutsch, bitte In english, please
Till förstasidan
Färdas på kanalen, med egen båt, hyrbåt eller passagerarbåt
Senaste nytt från Göta kanal
Karta
Kanalhistoria
KOntaktuppgifter samt beställningsformulär
Länkar till andra kanalsidor
Göta kanals vänförening

 

Karta - Sveriges längsta kanal

Göta kanal sträcker sig från Mem i Östersjön, strax öster om Söderköping och går via Vättern till Sjötorp i Vänern, nordost om Mariestad. Tillsammans med Trollhätte kanal, Göteborg-Vänern, bildar Göta kanal en vattenväg tvärs genom Sverige.


* Tiderna är beroende av trafiksituationen.

Längd: 190 km
Grävd längd: 87 km
Antal slussar: 58, varav två handmanövrerade
Akvedukter: Två, en vid Ljungsbro (byggd 1970) och en vid Kungs Norrby, strax öster om Borensberg (byggd 1993)
Nivåskillnad: Högsta höjden över havet är 91,8 meter vid sjön Viken på Västgötadelen.

 

Till början på sidan

 

Uppdaterad 990509
AB Göta kanalbolag, Box 3, 591 21 Motala
Telefon: 0141-535 10 Telefax: 0141-21 55 50
Kontakta oss gärna via E-post: info@gotakanal.se